Vår Projekt  Planeringsprocess

Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att fastställa en strategi för marknadsföringskampanjer för var och en av våra kunder. Vår process för att planera varje kunds kampanj och hur den ska löpa är en väldefinierad steg-för-steg-process som säkerställer att kampanjen är helt optimerad och därmed ger önskat resultat.

 

IDENTIFIERING AV KRAVSPECIFIKATION

Vi inleder processen med en analys av kundens krav för att kunna definiera projektets omfattning och ett förslag till en kampanjidé presenteras. Att hitta, generera och kvalificera leads bygger på en tydlig förståelse för kundens idealiska målgrupp: hur de köper och vilken typ av problem vi kan hjälpa dem att lösa. Under denna del av projektplaneringen identifierar vi också vilka personalbehov kunden har och vid behov påbörjar vi rekryteringsprocessen för att hitta rätt kvalificerade försäljningspersoner för kundens projekt.

 

START OCH UTBILDNING

Vi träffar kunden för en online-workshop som kommer att ligga till grund för hur vi utformar samtalsguiden. Sedan fastställer vi tidsplanen och kvalificerar ledarna. Efter workshopen får vi utbildning i den lösning som vi ska marknadsföra och i de invändningar vi kan stöta på.

 

SAMTALSGUIDE

Utifrån den information vi fått från kunden skriver vi ett förslag till samtalsguide som kunden sedan kan godkänna. Om kunden inte har egna prospekteringslistor kan vi i så fall skapa en lista över en relevant målgrupp från vår databas, som sedan kan godkännas av kunden.

 

LEADSGENERERING

I den här fasen börjar vi med testsamtal till potentiella kunder och gör en grundlig analys av samtalen. Eventuella justeringar i samtalsguiden görs, och när vi är nöjda med resultatet av samtalen ökar vi kampanjens intensitet till den nivå som kunden förväntar sig. Om det är fråga om tidsbeställning levererar vi de överenskomna mötena med prospektet till kunden omedelbart när de är schemalagda med prospektsökaren.

 

RAPPORTERING

Vi ger våra kunder full insyn i projektets resultat genom veckovisa avstämningar och veckorapporter där all information från intervjuerna sammanställs i en fil.

 

RESULTAT OCH SAMMANFATTNING

När kundens marknadsföringskampanj är klar sammanställer vi alla resultat. Vi utvärderar samtalen och presenterar en sammanfattning av projektet. Baserat på lärdomar och insikter från projektet, och om möjligt tar vi fram rekommendationer för hur arbetet ska fortsätta utifrån de insamlade uppgifterna.

Privacy & Data Policy | Cookie Policy | Terms of Service | Contact Us | Careers | TM University | TM People