Backoffice & Compliance Services

Takemarket erbjuder marknadsföring , backoffice och efterlevnadstjänster till finanssektorn där vi hjälper dig att hantera backofficeuppgifter och efterlevnad av regelverk för ditt finansiella team, t.ex. fakturering, kundintagning och KYC-uppgifter, men även försäljning av finansiella produkter.

Vårt mycket erfarna team av compliance-konsulter har en bakgrund inom industrin och lagstiftningen, vilket ger en unik blandning av kompetenser och ger dig förtroende för att dina löpande lagstadgade skyldigheter kommer att uppfyllas på ett professionellt sätt.

Compliance och Finansiella tjänster

Vi är experter på den finansiella sektorn

Med en djup förståelse för de efterlevnadskrav och finansiella direktiv som styr bank- och investeringsbranschen erbjuder vi en tjänst för markandsföring, generera leads till där vi blir din förlängning av mäkleri och försäljningsavdelning.

Vi arbetar under din finansiella licens och genererar nya leads och skapa en kvalificerad säljpipeline, och beroende på dina behov kan vi också ta på oss hela processen för att få in nya kunder enligt KYC-lagstiftningen, vilket hjälper dig att utveckla din verksamhet medan du kan fokusera på det du är bäst på, nämligen att förvalta dina kunders investerade medel.

Backoffice Förvaltningstjänster

Mindre pappersarbete, mer produktivitet

Stora datamängder samlas dagligen in från olika transaktionsprocesser som kräver effektiva backoffice-lösningar. Genom våra outsourcingtjänster för backoffice, som är exklusiva för finanssektorn, tar vi bort pappersarbetet från dig och låter dig fokusera på din kärnverksamhet, dvs. handel på finansmarknaderna och hantering av likviditet.

Från fakturering till dokumenthantering, KYC, AML, bildhantering och komplexa regelverksprocesser. Våra erfarna konsulter hjälper ditt företag att fokusera och utveckla verksamheten medan vi sköter det tunga arbetet. Vi strävar efter att förbättra dina tjänster samtidigt som vi ser till att de uppfyller branschens kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Vill du veta mer?

Kontakta oss med hjälp av formuläret nedan om hur vi kan hjälpa ditt företag att växa.


  Asterix-symbolen * visar att det är ett obligatoriskt fält.

  Några av våra kunder

   
  SlCapital
  Undervisningshuset AB
  WorkMirror
  Enera International
  Active Solution
   

  Privacy & Data Policy | Cookie Policy | Terms of Service | Contact Us | Careers | TM University | TM People