TakrMarket Ltd - boardroom banner 1200X300px Swedish
Styrelsen
har det yttersta ansvaret för företagets framgång och för att skapa ett hållbart aktieägarvärde inom ramen för en försiktig och effektiv kontroll. Styrelsen beslutar om bolagets strategi på rekommendation av bolagets verkställande direktör och är ansvarig för den övergripande ledningen, övervakningen och kontrollen av bolaget och dess ledning samt för att övervaka efterlevnaden av tillämpliga lagar, regler och föreskrifter.

 

Träffa våra nuvarande styrelseledamöter

Daniel Sundbeck

Ordförande, vd och grundare

Kontakta styrelsen: 


Styrelsen kan kontaktas på följande adress:


TakeMarket Ltd
Suite 3, Second Floor, Icom House, 1/5 Irish Town,
GX11 1AA
Gibraltar

[email protected]

 

Privacy & Data Policy | Cookie Policy | Terms of Service | Contact Us | Careers | TM University | TM People