Vi är en resultatorienterad byrå för försäljning och leadsgenerering vi är experter på marknadsföring för finansbranschen och B2B techbolag.

Vi omvandlar prospekt till riktiga kunder.


Vad Vi gör

TakeMarket är en B2B försäljning och marknadsföringsbyrå som är specialiserad på finansmarknaderna och bolag inom IT-branschen. Vi kan därför hjälpa våra kunder bättre och förstå deras behov och krav.

Vi är experter på försäljning och marknadsföringslösningar B2B, vi arbetar exklusivt för B2B tech och finansbolag.  Vi hjälper ert bolag med att skapa en kvalificerad försäljningspipeline för att stärka din marknadsandel inom din specifika branschsektor – Vi tar helt enkelt marknadsandelar för dig och hjälper ditt bolag att växa.

Beroende på dina krav tillämpar vi olika effektiva marknadsförings- och försäljningsstrategier, t.ex. inkommande marknadsföring, telemarketing, kontobaserad marknadsföring (ABM) och betalda medier.

För att hjälpa tech och finansföretag med deras marknadsföringsbehov och sälja komplexa produkter så krävs det specialiserad kunskap.  Hos TakeMarket har vi förståelse för hur branscherna fungerar. Vi har den tekniska IT-kunskapen som krävs för att assistera ditt tech bolag med er marknadsföring. Detta gäller även för finansbolag som också är en väldigt kunskapskrävande sektor. Hos TakeMarket så har vi kunskapen för finansiella ramarna, lagar, finansiella bestämmelser och hur finansiella instrument fungerar vilket gör att vi även kan hjälpa ert bolag inom finanssektorn med marknadsföring och försäljning.

Som företag kommer vi från en finansiell bankbakgrund snarare än från den traditionella telemarketingsektorn. Därför har vi en djupare förståelse för de processer, krav och efterlevnad som krävs för att framgångsrikt arbeta inom finansbranschen, vilket också ger oss en unik position för att hjälpa våra kunder. Vi kan därför hjälpa våra kunder med hjälp av vår kunskap om finanssektorn och IT-branschen med att generera fler leads och mer försäljning för våra kunder, oavsett om det handlar om mötesbokning, leadgenerering, utgående försäljning eller din nästa marknadsföringskampanj.

Våra Tjänster

Betalda medier
 

Digital marknadsföring

Finansiella tjänster
 

Specialiserad telemarketing

Inkommande marknadsföring

 

Vill du Vill du veta mer?

Bra, låt oss växa tillsammans!

Några branscher som våra
kunder är verksamma inom:

Bank- och investeringsfonder

Mäklarföretag för valuta/aktier/råvaror

B2B tech bolag, Fintech, programvara och informationsteknik

Språk vi för
närvarande arbetar med:

Engelska

Danska

Svenska
Hur kan vi hjälpa dig att utveckla ditt företag?

Vår Skillnad

Som försäljnings- och marknadsföringsbyrå med djupa rötter i finansvärlden levererar vi kunskap och förståelse för våra kunders behov som få kan. Vi strävar efter att endast anställa yrkesverksamma som har en tidigare ekonomisk, finansiell, bankbakgrund eller har en teknisk bakgrund från IT-branschen för vår verksamhet, vilket säkerställer att vi håller en hög utbildnings och kunskapsnivå hos vår personal så att vi alltid kan leverera det förväntade resultatet i de projekt som vi arbetar med för våra kunder. Vi anställer också bara vår personal med fast lön eftersom vi anser att det skapar en mycket säkrare och bättre miljö för våra anställda, vilket garnterar en högre kvalitet, värde och trygghet för våra kunder.

Vårt Löfte

Vi står fast vid våra ord om att vi är dedikerade i ert företags marknadstillväxt och skapa mer värde för ert bolag. Vi kommer alltid att engagera oss och agera på ett etiskt och professionellt sätt i enlighet med lagar och förordningar. Vi kommer alltid att sträva efter att leverera det bästa önskade resultatet för våra kunder på ett välgrundat, mätbart sätt och i rätt tid som utlovat för varje projekt. Vi bygger våra kundrelationer på förtroende och bevisade fakta om levererade resultat, vilket är något som vi alltid försöker uppfylla i detta löfte.

Vår Målsättning

Vårt mål är att vara en strategisk partner till världens ledande finans- och teknikföretag genom att erbjuda värdefulla lösningar inom försäljning och marknadsföring och förbättra kundernas upplevelse vid varje interaktion. Vårt mål är att generera högsta möjliga avkastning genom professionell, aktiv och ansvarsfull verksamhet för våra kunder. Vi strävar alltid efter att skapa högsta möjliga värde för våra kunder och deras kunder.

Våra Kunder

 
SlCapital
Undervisningshuset AB
WorkMirror
Enera International
Active Solution
 

Privacy & Data Policy | Cookie Policy | Terms of Service | Contact Us | Careers | TM University | TM People